20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

Habarlar

 • Poliwinil hlorid

  Poliwinil hlorid

  Poliwinil hlorid, PVC, winil hlorid monomeriniň (VCM) peroksidde, azo birleşmelerinde ýa-da ýagtylyk we yssyda radikal polimerizasiýanyň polimerizasiýa mehanizminde emele gelen polimerdir.Etilen hlorid gomopolimer we winil hlorid kopolimer ulgamyna winil hlorid diýilýär ...
  Koprak oka
 • Plastiki maşyn senagatynyň geljegi

  Plastiki maşyn senagatynyň geljegi

  Plastiki maşyn, plastmassa enjamlarynyň gysgaldylmagy, plastmassa önümleri tarapyndan öndürilen plastmassa enjamlary dünýäniň ähli ugurlarynda möhüm rol oýnaýar, sebäbi polimer birleşýän material “ene mehaniki”, plastmassa maşynlary pudagy giň ösüş perspektiwasyna eýe ...
  Koprak oka
 • Garny emele getirýän maşynyň işinde iki sany umumy mesele

  Garny emele getirýän maşynyň işinde iki sany umumy mesele

  Bellows emele getirýän maşyn, garyn önümçiliginiň esasy enjamydyr.Galyndy, geçiriş ulgamy we dolandyryş ulgamyndan emele gelýär.Ulanyş çäkleri dürli senagat pudaklaryna çenli giňeldildi.Gasynlaýjy galyplaýyş maşynlarynyň iki görnüşi bar: dik ...
  Koprak oka
 • Turbageçirijiniň düýbi tutulýar

  Turbageçirijiniň düýbi tutulýar

  (1) Turbanyň düýbüniň binýat bilen ýakyn aragatnaşykda bolmagyny we turbanyň okunyň beýikligini we eňňidini gözegçilikde saklamak üçin PVC-U turbageçirijisi henizem ýassyk binýady hökmünde ulanylar.Adatça, ge üçin diňe 0,1M galyňlykdaky çäge ýassygy ýasalyp bilner ...
  Koprak oka
 • Plastiki turbanyň gurluşygy

  Plastiki turbanyň gurluşygy

  Plastiki turbanyň giňelmegi we gysylmagy Üýtgedilen UPVC zeýkeş turbasynyň iki ujy hem wilka, turba armaturalary rozetka.Olaryň köpüsi üýtgewsiz hemişelik baglanyşyk bolan rozetka usuly bilen baglanyşdyrylýar....
  Koprak oka
 • Hytaýyň plastmassa enjamlary senagaty epidemiýa garşy göreşmekde ökde

  Hytaýyň plastmassa enjamlary senagaty epidemiýa garşy göreşmekde ökde

  Häzirki wagtda milli epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek möhüm tapgyra gadam basdy we ähli pudaklar we pudaklar energiýasyny boşatmak we epidemiýa garşy göreşmek üçin öz goşantlaryny ulanýarlar.Plastmassa epidemiýa üçin möhüm çig mal ...
  Koprak oka
 • Plastmassa enjamlary bazaryny kesgitlemek we klassifikasiýa etmek

  Plastmassa enjamlary bazaryny kesgitlemek we klassifikasiýa etmek

  Döwrebap marketinge görä, bazar gowy ýa-da hyzmaty hakyky ýa-da potensial alyjylaryň ýygyndysydyr.Şonuň üçin plastmassa enjamlary bazary hakyky ýa-da potensial satyn alyjylaryň ýygyndysydyr.Bu ýerde görkezilen plastmassa enjamlaryny alyjylar, olar ...
  Koprak oka
 • Plastmassa tehnikasynyň bazar derňewi

  Plastmassa tehnikasynyň bazar derňewi

  Daşary ýurt ösen tehnologiýanyň ornaşdyrylmagy sebäpli Hytaýyň plastmassa maşynlary senagaty, halkara bazaryny işjeň öwrenmek, plastik mak eksportyny ýokarlandyrmak arkaly önümleriň çykdajy artykmaçlygy bilen birlikde önümleriň tehniki derejesini ýokarlandyrdy ...
  Koprak oka