20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

Poliwinil hlorid

Poliwinil hlorid, PVX, winil hlorid monomeriniň (VCM) peroksidde, azo birleşmelerinde ýa-da ýagtylyk we yssyda radikal polimerizasiýanyň polimerizasiýa mehanizminde emele gelen polimerdir.Etilen hlorid gomopolimer we winil hlorid kopolimer ulgamyna winil hlorid rezin diýilýär.PVC bir wagtlar dünýäniň iň köpugurly plastmassa önümi bolup, giňden ulanylýar.Gurluşyk materiallarynda, senagat önümlerinde, gündelik zerur zatlarda, pol deri, pol kerpiç, emeli deri, turba materiallary, sim we kabel, gaplaýyş filmi, çüýşeler, köpük materiallary, möhürleýji materiallar, süýüm we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Programmanyň dürli çäklerine görä, PVC bölünip bilner: umumy görnüşli PVC rezin, ýokary polimerizasiýa PVC rezin, biri-birine bagly PVC rezin.Umumy görnüşli PVC rezin, inisiatoryň hereketi bilen winil hlorid monomeriniň polimerizasiýasy netijesinde emele gelýär;ýokary polimerizasiýa PVC rezin polimerizasiýa ulgamynyň polimerine degişlidir;we biri-birine bagly PVX rezin, winil hlorid monomer polimerizasiýa ulgamynda dien we polini öz içine alýan birleşdiriji serişdeden durýar.Etilen hlorid monomerini almagyň usulyna görä, ony kalsiý karbid usulyna, etilen usulyna we import edilýän (EDC, VCM) monomer usulyna (etilen usuly we import monomer usuly adatça etilen usuly diýilýär) bölüp bolar.Polimerizasiýa usulyna görä, PVC dört kategoriýa bölünip bilner: asma usuly PVC, emulsiýa usuly PVC, köpçülikleýin PVC usuly, PVC çözgüt usuly.Asma PVC iň uly hasyl bolup, umumy PVX-iň takmynan 80% -ini emele getirýär.PVX-ny togtatmak usuly alty modele bölünýär: XS-1, XS-2 ..., XS-6;XJ-1, XJ-2 ..., XJ-6.Modeldäki her harpyň manysy: X-asma usuly;S-boş görnüş;J görnüşli görnüş.Plastifikatoryň mazmunyna görä, PVC plastmassa ene plastmassa köplenç bölünýär: plastifikator PVC ýok, plastifikator düzümi 0;gaty PVX, plastifikator düzümi 10% -den az;ýarym gaty PVX, plastifikator düzümi 10-30%;ýumşak PVX, plastifikator düzümi 30-70%;poliwinil

96e24047
774ae825

Iş wagty: Iýul-29-2022