20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

Önümler

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

    img-P hakda

“Hebei” pos suwy import we eksport söwda kärhanasy, “Yongqing Huiyuan” plastmas tehnika zawodyndan gelip çykýar.Biziň kompaniýamyz 2004-nji ýylda içerki serhet bazarynda plastmassa abraziw önümçilik tehnologiýasy we gözleg işgärleri tarapyndan bilelikde guruldy;Enjamlary üýtgedip gurmak, enjamlary gurmak we içerki öňdebaryjy dereje üçin düzediş.

Habarlar

Önümler habarlary

Önümler habarlary

Yzygiderli tagallalardan we garynlary, spiral turbalary, teleskopik turbalary, her dürli ýörite görnüşli turbalary (tekiz turbalar, iki gatly sapak turbalary) ...
Poliwinil hlorid

Poliwinil hlorid

Poliwinil hlorid, PVX, winil hlorid monomeriniň (VCM) peroksidde, azo birleşmelerinde ýa-da ýagtylyk we yssyda radikal polimerizasiýanyň polimerizasiýa mehanizminde emele gelen polimerdir.Etilen hlorid ...
Plastik maşyn senagatynyň geljegi
Plastiki maşyn, plastmassa enjamlarynyň gysgaldylyşy, polimer önümleri tarapyndan öndürilen plastmassa enjamlary, polimer birleşýän material hökmünde dünýäniň ähli ugurlarynda möhüm rol oýnaýar “...