20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

Biz hakda

img-P hakda
zawod-1
zawod-2
zawod-3

KOMPANI PRA PROFILI

“Hebei Rust Water Import & Export Trade Co., Ltd.”, “Yongqing Huiyuan” plastmassa enjamlary zawodyndan gelip çykýar.Biziň kompaniýamyz 2004-nji ýylda tehniki işgärler, satuw bölümi we satuw toparlaryndan soň döredildi.Gurnama, düzediş hyzmaty we satuw bahalary ýaly satuw hyzmatyndan soň, professional tehniki goldaw bilen içerki bazarda abraý gazandyk.On ýyllyk hyzmat tejribesini ýygnamak bilen uzak möhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk we müşderi hyzmatynda öňdebaryjy derejäni aldyk.

Hünärment

Tejribämizi bütin dünýädäki müşderiler bilen paýlaşmak üçin “Hebei Rust Water Import & Export Trade Co., Ltd.” -ni döretdik. Tehniki bölüme, önümçilik bölümine we müşderilere bil baglaýan müşderilere iň ýokary hünär hyzmatyny we ýokary hilli önümleri hödürlemek isleýäris. satuw toparlary.Toparymyz, esasanam plastmas turba tehnikalarynda dizaýn, gözleg, önümçilik, plastmassa enjamlaryny düzetmek boýunça 20 ýyldan gowrak tejribe toplady.Önümiň hili, esasanam ýokary ygtybarlylyk, amatly bahalar we satuw hyzmatyndan soň çalt we hünärmen bolmak bilen abraý gazandyk.

BAZARYMYZ

Gözleg we ýasamak üçin plastmassa enjamlaryna bagyş etdik.Gasynlanan turba tehnikasy, PVX plastmassa demir turba tehnikasy, süýüm dokamak bilen güýçlendirilen plastmas turba enjamlary, ýangyn söndüriji şlang enjamlary we ş.m. ýaly enjamlar bar. Müsür, Eýran, Latyn Amerikasy bazary we Gündogar Europeanewropa ýurtlary ýaly ýurtlar.

BIZIIL FILOSOFI .A

Müşderi hyzmatynyň köp ýyllyk tejribesi arkaly müşderiniň hiç haçan gaty köp funksiýaly, ýöne aňsat işleýşi we ygtybarly enjamy gerek däldigini bildik.Biziň maksadymyz aňsat işleýän we has ygtybarly maşynlary üpjün etmek.Çydamlylyk müşderiler üçin ýene bir möhüm faktor.Müşderilerimiziň köpüsi onlarça ýyl ozal enjamymyzy satyn aldylar we maşynlar şu wagta çenli ygtybarly işleýär.Has aňsat işlemek, has ygtybarlylyk we çydamlylyk hemişe üns merkezinde.