20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

PVC örtülen suw şlangy önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

Leeke gatlak ýa-da goşa gatlak süýümli PVX örtükli suw şlangy

Bu şlang daşary ýurtlarda ösen tehnologiýa esasynda täze işlenip düzüldi.Tirilen süýümi tolkun enjamy bilen turba görnüşine tolkunlanan, soňra bolsa ekstrudirlenen PVX tolkunly turba emele getirýän şlangyň üstünde örtülen material hökmünde güýçlendirýär.Bu enjam ösen awtomatiki dereje we aňsat işlemek we bejermek sebäpli halkara ösen derejesine ýetýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Leeke gatlak ýa-da goşa gatlak süýümli PVX örtükli suw şlangy

Bu şlang daşary ýurtlarda ösen tehnologiýa esasynda täze işlenip düzüldi.Tirilen süýümi tolkun enjamy bilen turba görnüşine tolkunlanan, soňra bolsa ekstrudirlenen PVX tolkunly turba emele getirýän şlangyň üstünde örtülen material hökmünde güýçlendirýär.Bu enjam ösen awtomatiki dereje we aňsat işlemek we bejermek sebäpli halkara ösen derejesine ýetýär.

PVC örtülen suw şlangy önümçilik liniýasy: Müşderiniň islegine görä dürli basyş derejesi we ululygy bilen bir diwar ýa-da köp diwar şlanglary bar.Bu önüm, esasan, iň arzan orta we ýokary basyşly şlang bolan oba hojalygyny suwarmakda, senagat suwuklygyny daşamakda, ýangyn söndürmekde we gaz geçirmekde we ş.m. ulanylýar.

Ulanylýan temperatura 10 ℃ -60 is (Müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda elýeterli etmek hyzmaty)

Plastiki örtük önümini saýlamak meýilnamasy

Ilki bilen ökde plastik örtük şlangy saýlanar.Plastmassa örtükli suw şlangy degişli senagat standartlaryna laýyk gelmelidir: min diwaryň galyňlygy 1,5 mm-den, oba hojalygyny suwarmak üçin plastmassa örtükli suw şlangynyň basyşy 0,6MPa-dan uly bolmaly, süýüm döwülmezden tekiz, tekiz, içki ýa-da daşarky çukur, bezeg deşik ýa-da örtük hapalary we ş.m.

1. Reňk we ys: gyzyl we gök suw şlangyny saýlanyňyzda, görüş hiliniň reňki reňk we ys bolmaly.Reňk açyk ys bilen deň we açyk bolmaly.

2. Suw şlangynyň daşky görnüşi: Adatça gyzyl we gök suw şlangy poliester filament bilen tolkunlanýar.Bu süzgüç birnäçe süýümlerden durýar.Suw şlangynyň tolkunyň dykyzlygyny barlamak arkaly ukyplydygyny ýa-da ýokdugyny bilip bileris.

3. Synag: Suw şlangynyň bir bölegini alyň.Suw şlangyny eksenel ugry boýunça kesiň we suw şlangynyň içki diwaryny pyçak bilen çyzyň.Kesilen ýerde süýümiň reňki ak bolýar;görnüp duran çyzyk bolmaz.Hilini ýokardaky synag netijesi bilen aýdyp bileris.

Esasy tehniki parametrler

Model

JDLF50

JDLF65

JDLF75

JDLF90

Ekstruder

SJ50 / 30

SJ65 / 30

SJ75 / 30

SJ90 / 30

Şlangyň ululygy (mm)

φ20-φ50

Φ38-φ100

Φ75-φ200

Φ150-φ300

Önümçilik kuwwaty (kg / sag)

30-50

40-75

70-120

80-180

Gurnama güýji (kw)

25

40

70

90


  • Öňki:
  • Indiki: