20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

PE Layflat suw şlangy önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

Iki gatly gatlak suw şlangynyň önümçilik liniýasynda aşakdaky aýratynlyklar bar:

1. Ygtybarly öndürijilik

2. productionokary önümçilik kuwwaty

3. Ösen tehnika

4.Eňil işlemek

5. Iki gatly gatlak usuly önüme ýokary güýç, has az çykdajy bilen has uzak iş ömri berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iki gatly Layflat suw şlangy önümçilik liniýasynyň aşakda aýratynlyklary bar

1. Ygtybarly öndürijilik

2. productionokary önümçilik kuwwaty

3. Ösen tehnika

4.Eňil işlemek

5. Iki gatly gatlak usuly önüme ýokary güýç, has az çykdajy bilen has uzak iş ömri berýär.

6. Wakuum ölçeg enjamy, abraziw we poslama garşy mis erginli ýeňli ýeňli önümiň hilini ep-esli ýokarlandyrýar.

7. Aşakdaky suw sowadyş usuly, has ýokary öndürijilik ukybyny subut edýän has çalt sowadyş effekti bilen öndürijiligi has ygtybarly edýär.

Tehniki maglumatlar

PE gatlak suw şlangy, adatça adam suwuny alyp barmak işini çalşyp biljek ferma suwaryşlarynda ulanylýar.Adaty suw şlanglary uzak aralykdaky suw ýygnamak işinde aşgazan zerarly zaýalanmak aňsat.“PE layflat” suw şlangy bu fonda ösdürilýär.
Programma: Bu “PE layflat” suw şlangyny öndürýän maşyn toplumy, iki sany ekstruder, vakuum emele getiriji maşyn, suw çüýşesi we sowadyjy maşyn toplumy bilen ýörite döredildi.Nusga görnüşi we dolandyrylýan görnüşli suw şlanglary dürli modelde elýeterlidir.Şlangyň diwar galyňlygy hatda oňat hereketliligi, ekstruding we egilmek garşylygy, aşgazana garşy aýratynlyklary, esasan senagat, oba hojalygy, binagärlik we suwaryş we ş.m. ulanylýar.

Önüm aýratynlygy

1. pressureokary basyşa garşylyk: Täze PE materialyndan ýasalan (ýokary güýç)

2. Uzak ömri: garrylyga garşy, çydamly we ýoýulmaýan çydamly we agyr wezipe

3. Islendik möwsümde işläp bolýar: Anti-UV, gyşda döwmek aňsat däl.

4. Ulanmak we saklamak aňsat: PE-larymyzyň tekiz şlangy we PVC tekiz şlangy degişlilikde 0,9 we 1,5, şonuň üçin PE gaty ýeňil

5. Daşky gurşawy goramak: Çig mal polietilen, zäherli däl we gaýtadan ulanylyp bilner.

Tehniki parametrler

Model

PLF50X2

PLF65X2

Extruder 1

SJ50

SI65

Extruder 2

SJ50

SI65

Turbanyň ululygy (mm)

Φ25-Φ75

Φ75-Φ200

Önümçilik kuwwaty (Kg)

20-65

45-160

Jemi gurnama güýji (Kw)

38

56

Fiziki ölçeg (mm)

6X2.6X3.8

6X2.6X4.6


  • Öňki:
  • Indiki: