20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

Polat simli berkidilen PVX şlang öndürmek liniýasy

Gysga düşündiriş:

Maşyn aýratynlyklary

Speedokary tizlik we netijelilik ekstruderi materialyň plazitliligini we önümçilik tizligini kepillendirýär.

Designedörite işlenip düzülen polat simli egriji maşyn, hatda egrem-bugram we dowamly önümçiligi üpjün edýär.

Designedörite işlenip düzülen kellesi, şlangy ýokary açyk, polat simlere uzynlyk çäksiz deň paýlaýar.

Esasy elektrik bölekleri ygtybarly işleýän önümlerdir.

Controlhli dolandyryş düwmeleri aňsat işlemek bilen aýrylmaz düzülendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şlangyň giriş

Polat sim bilen berkidilen PVC şlang, basyşa garşylygy we gatylygy köp gowulandyrýan täze güýçlendirilen PVC şlangdyr.Dürli önümçilik serişdelerine görä ýokary basyşly polat sim şlangy, pes basyşly polat sim şlangy, ýokary temperatura çydamly polat sim şlangy, pes temperatura çydamly polat sim şlangy, azyk derejeli polat sim şlangy, elektrostatik ýaly dürli önümçilik serişdelerine görä polat simli berkidilen PVX şlanglar bar. öňüni alyş polat sim şlangy, polat sim we süýümli birleşdirilen güýçlendirilen PVX şlang.Polat sim bilen berkidilen şlang dürli gurşawda has giň ulanylýar.

Polat simli berkidilen PVX şlangy kesgitlemegiň usuly

Adatça, gözleg ýagdaýy ýa-da gurallary ýok bolsa, şlangyň hilini wizual, ys, duýgy we ş.m. aýdyp bolýar.

1. Turbanyň boşlugynyň kadalydygyny we diwaryň galyňlygynyň bardygyny barlaň.Şlangyň kesiş bölegi adaty tegelek bolmaly we demir polat deň paýlanýar.Polat simli demir şlangy alyň, şahsyýeti 89mm, diwaryň galyňlygy 7mm.Pooraramaz hilli şlangyň iň ýokary we min diwar galyňlygy aýratynlykda 7.5mm we 5.5mm bolýar.Bu görünýär.

2. Turbanyň diwarynda köpürjikleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň;reňksiz we aýdyň bolsa.Reňk sary ýaly görünse, turbanyň dogry saklanmandygyny aňladýar.Satyn almazlygy maslahat beriň.

3. qualityokary hilli polat sim turbasynyň beýleki nebithimiýa ysy ýa-da pes hilli dizel ysy bolmazdan biraz plastik material ysy bar.

4. qualityokary hilli polat simli şlangyň içki we daşarky diwary tekiz duýulýar.Şlangyň hili haryt däl bolsa.

5. Turbanyň diwarynyň galyňlygyny ölçäniňizde, ahyrky sazlanan şlangyň öňüni almak üçin şlangyň orta bölegi nusga alynýar.

Tehniki parametrler

Model

JDSW45

JDSW65

JDSW90

JDSW120

Ekstruder

SJ45 / 30

SJ65 / 30

SJ90 / 30

SJ120 / 30

Turbanyň ululygy (mm)

φ12-φ25

φ20-φ50

φ50-φ102

φ75-φ150

Önümçilik kuwwaty (kg / sag)

20-40

40-75

70-130

100-150

Gurnama güýji (kw)

30

40

50

75


  • Öňki:
  • Indiki: