20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

PE Önümçilik filminiň önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

“PE Wrapping Film Production Line” aňsat gurnama bilen aňsat iş ulgamyny kabul edýär.Müşderileriň çalt islegini kanagatlandyrmak üçin müşderilere durnukly üpjünçilik berýän ýeterlik ätiýaçlyk şaýlaryny aldyk.

PE örtükli filme, çeýe we çeýe we güýçlendirilen ýumşak PE filmi bolan ýeke-täk mazmunly film bolan çeýe film diýilýär.Highokary hilli, aňsat ammar, durnukly dartyş uzaldyş öndürijiligi we çydamlylygy ýaly aýratynlyklara eýedir.PE örtükli film öý elektrik enjamlaryna, takyk gurallara, welosipedlere, motor sikllerine we ýokary derejeli mebel paketine harytlaryň dartgynlylygy gowşatmagyna kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bilim bilmeli

1.PE örtükli film el bilen we maşyn ulanylyşy ýaly dürli programma boýunça iki görnüşe bölünýär.El bilen ulanmagyň galyňlygy 15μ-20μ;maşyn ulanmak 20μ-30μ

2. Dürli gaplama usuly boýunça üç görnüşli örtük filmi bar: el bilen uzalýan film, nemlendiriji uzaldylan film we öňünden uzalýan film.

3.PE örtükli film, bazaryň zerurlyklaryna görä bir gatlakdan goşa gatlak, üç gatlak.

4. Häzirki wagtda lenta guýmak usuly LLDPE uzaldylan film öndürmek üçin ulanylýar, sebäbi lenta guýmak usuly bilen öndürilen film, hatda müşderileriň ýokary ulaltmak talaplaryny ýerine ýetirip bilýän galyňlygy, ýokary açyk we ş.m. ýaly artykmaçlyklaryna eýedir.

5. highokary hilli örtükli filmde ýokary dury, ýokary uzynlyk uzaldyş ulaldylyşy, ýokary hasyl nokady, ýokary gorizontal ýyrtyk güýji we deşige garşy gowy öndürijiligi bar.

Tehniki parametrler

Model JD-CRM45A Iki taraplaýyn ýelmeşýär JD-CRM45A Bir taraply ýelmeşýär JD-CRM45A (Iki taraplaýyn ýelmeşýär) JD-CRM45A (Bir taraply ýelmeşýän)
Buraw dia. (Mm) φ45 φ45 / 45 φ65 φ65 / 65
L / D gatnaşygy (L / D) 33: 1 33: 1,33: 1 33: 1 33: 1,33: 1
Ekstruderiň hereketlendirijisi (kw) 7.5 7.5 * 2 22 22 * 2
Ölümiň täsirli giňligi (mm) 700 700 1250 1250
Önümiň giňligi (islege görä) (mm) 500600 500600 1000 1000
Rolikleriň uzynlygy 700 700 1250 1250
Rolikiň çekiş güýji 2.2 2.2 4 4
Galyndy gyrasynyň egrem-bugram güýji 0.75KW 0.75KW 6N.M 6N.M
Aýlawly dia. 100-200 100-200 100-200 100-200
Ölçegleri (L * W * H) (takmynan) (m) 8 * 2.4 * 2.5 8 * 2.4 * 2.5 9 * 5 * 2.8 9 * 5 * 2.8

  • Öňki:
  • Indiki: