20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

SJSZ seriýaly goşa konusly nurbat ekstruderi

Gysga düşündiriş:

Termiki plastmassa materiallarynyň görnüşleri, esasanam gaty PVX tozy, dürli nurbat we kömekçi maşyn bilen gabat gelmek arkaly goşa konus nurbady ekstruderi tarapyndan turba, panel, list, film we profillere ekstradisiýa edilip bilner.Şeýle hem plastmassa materiallaryny üýtgetmek we granulirlemek üçin ulanylyp bilner.Enjam DC tizligini sazlamagy ýa-da ýygylygy öwrüjiniň tizligini dolandyrmagy kabul edýär;wakuum gaz drena devices enjamlary we gatnaşygy iýmitlendiriji enjam hem oturdyldy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluşy we klassifikasiýasy

Iki nurbat ekstruderi elektrik geçiriji enjam, material iýmitlendiriji enjam, barrel we nurbatlar bilen düzülýär.Her bölümiň funksiýalary ýekeje nurbat ekstruderine meňzeýär.Profil çykarmak üçin ulanylýan nurbatlar birleşdirilýär we hasap aýlanýar.Käbir aýratyn şertlerde nurbatlar 10RPM töweregi pes aýlaw tizliginde bilelikde aýlanýar.Speedokary tizlikli çekiji we bilelikde aýlanýan desga garyşykda, gaz akdyrylanda ýa-da iň ýokary aýlanma tizligi 300-600 RPM bolan himiki reaktor hökmünde ulanylýar.

Aýratynlyklary

Eredilen materialyň durnuklylygyny gözegçilikde saklamak, ekstruding tizligini ýokarlandyrmak üçin goşa nurbat ekstruding ulgamynda köp toparly gyzdyryjylar ulanylýar.Maddy üýtgetmekde uly kömek edýär.Gatnaşyk bilen iýmitlenmek, goşa nurbatly ýokary tizlikli ekstruder bilen bilelikde işleýär, uly güýç emele getiriji maşynyň durnuklylygy üçin möhüm rol oýnaýar.

Bellik

Gatnaşmaýan ekstruder, gaz drenajynda, garyşykda we himiki reaksiýada ulanylýan çekiji ekstruderden tapawutlanýar.Gatnaşmaýan ekstruderiň geçiriş prinsipi, ýekeje nurbat ekstruderi bilen ekstruding prinsipine meňzeýän çekiş görnüşine-de tapawutlanýar.Olar düýbünden başga.

Esasy tehniki parametrler

Model SJSZ51 SJSZ65 SJSZ80 SJSZ92
Buraw belgisi 51/105 65/132 80/156 92/188
Buraw mukdary 2 2 2 2
Buraw aýlanyşy
(r / min) Buraw tizligi 1-37 1-34.7 1-36.9 1-36.9
(mm effective Nurbat täsirli uzynlyk 1065 1430 2082 2520
(kw) Esasy güýç 18.5 37 55 90
(kw) atingyladyş güýji 10 24 36 48
(kg / sag) Kuwwat 135 250 380 520
(mm) Merkeziň beýikligi 1000 1000 1000 1000
(kg) NET agramy 2500 5000 6500 7500
(mm) Ölçeg 3500 * 1100 * 2450 4235 * 1520 * 2450 4750 * 1550 * 2460 5190 * 1650 * 247

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary