20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

SJ seriýaly ýeke nurbat ekstruderi

Gysga düşündiriş:

Bu enjam esasan ýumşak we gaty PVX, PE we termiki plastmassa materiallary ekstruding üçin ulanylýar.Film, turba, taýak, panel, sim, gaýyş, kabel izolýatory we içi boş önümler, şeýle hem granulirlemek ýaly plastmassa önümlerini öndürýän öl kellesi we kömekçi maşyn bilen bilelikde işleýär.

Bu enjam pes ses, durnukly işlemek, has uly ýüklemek we has köp işlemek ömri we ş.m. bilen gaty ýüzli dişli gutyny kabul edýär we ösen dizaýn, ýokary hilli, oňat plastisit, pes energiýa sarp ediş aýratynlyklaryna eýe.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dizaýn düşünjesi

1. highokary hilli esasda ýokary tizlikli ekstruding

2. Orta we pes temperatura plastisit düşünjesi önümiň ekstrudinginiň ýokary hilini kepillendirýär.

3.Hokary gatylyk we gutarmak derejesi, pes ses.

4.PLC akylly dolandyryş, kömekçi maşyn bilen amatly baglanyşyk.

5.Gaty temperatura gözegçilik ulgamy ýel bilen suw sowadyşyny birleşdirýär.

6. Giňişleýin garyşyk dizaýny garyşyk täsirini kepillendirýär.

7.Supper itekleýji güýç göteriji ýokary tok çykaryşyny üpjün edýär.

Esasy gurluş

Sceke nurbat ekstuderi basmak ulgamy, geçiriji ulgam we ýyladyş ulgamy bilen düzülýär.

Önüm aýratynlyklary

1.Har ýüzli dişli guty;DC ýa-da AC CVT tizligini sazlamak.

2. Täze görnüşli nurbat gurluşy ereýär we garyşýar we pes ereýän temperatura bilen ýokary önümçilik kuwwatyny kepillendirýär.

3.Kast mis ýa-da alýumin gyzdyryjy;dürli talaplara laýyklykda ýel ýa-da suw sowatmagy.

4.Barrel ýörite materialdan ýasalyp, nitrid bilen bejerilip bilner.

5.Göçürilen elektrik dolandyryş ulgamy.

Üstünlikleri we kemçilikleri

Üstünlikleri:Simpleönekeý dizaýn, giň programma bilen arzan baha

Adetmezçilikleri:

1. singleeke nurbat ekstruderiň material geçirijisi aşgazana esaslanýar we bu iýmitlendiriş öndürijiligini, poroşok, kömelek materialy, aýna süýümi we organiki däl materiallary iýmitlendirmek kyn.

2. Ölüm kellesi basyşy ýokary bolanda kontra-akym önümçiligiň netijeliligini peseldýär.

3. singleeke nurbat ekstruderiň gaz drena effect täsiri gowy däl.

4.Single nurbat ekstruderi käbir önümçilik proseduralaryna degişli däl, mysal üçin termiki sazlaýjy materiallary gaýtadan işlemek.

Esasy tehniki parametrler

Model (L / D) Çykyş (kg / sag) Tizlik (r / min) Sürüji güýji (kw) Merkeziň beýikligi (mm)
SJ-25 25/1 5 20-120 2.2 1000
SJ-30 25/1 10 20-180 5.5 1000
SJ-45 25-33 / 1 50-150 20-150 7.5-22 1000
SJ-65 25-33 / 1 60-250 20-150 15-90 1000
SJ-75 25-33 / 1 100-350 20-150 22-110 1100
SJ-90 25-33 / 1 180-550 20-110 30-185 1000-1100
SJ-120 25-33 / 1 320-800 20-90 55-280 1000-1250
SJ-150 25-33 / 1 400-1200 20-75 90-355 1000-1300

  • Öňki:
  • Indiki: