20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

SJW seriýaly reňkli plastik kafel önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

SJW seriýaly reňkli plastmassa kafel emele getiriji maşyn, ekstruderler bilen bilelikde işleýär we PVC, PP, PC, PE material plastmassa plitalaryny öndürmek üçin ulanylýan önümçilik liniýasyny düzýär.

Plastik üçek plitalary pawilýonlarda, myhmanhanalarda, willalarda, sergi zalynda we öý binalarynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

1. fireangyna garşy we poslama garşylyk: sintetiki rezin plitalaryň ýangyna garşy derejesi, üçek materialynyň milli standartyna laýyk gelýän B1.Poslama garşylyk görkezijisi hem gowy.Ol poslamaz, hatda gün şöhlesine, ýagyşly we möwsümiň üýtgemegine sezewar bolýar.

2. Ses we ýylylyk izolýasiýasy: Sintetiki rezin plitalary gowy ses we ýylylyk izolýasiýa ýerine ýetirijiligine, öýüň daşyndaky sesleri bökdeýär.Daşarky howanyň üýtgemegi, ýaşaýyş üçin amatly şert döredýän otag gurşawyna täsir etmeýär.

3. Termiki giňelme: Sintetiki termiki giňelýär we sowuk azalýar, esasanam temperaturasy -30 as pes bolan gurşawda.Şonuň üçin ýekeje rezin uzynlygy 6,5 m-den geçmeli däldir we termiki giňelme we sowuk gysylma sebäpli şekiliň üýtgemezligi üçin gurlanda, takmynan 75 sm aralyk bolup galar.

4.Wind Proof: Resin plitkalary, öz-özüni kakmak nurbady bilen berkidilen ýokary güýçli ýeňil agramdyr.

5. Daşky gurşawy goramak: Düwürtük plitalary hapalanmazdan daşky gurşawy goramak materiallaryndan ýasalýar.

6.Quick gurnama: Dam örtükli plitkalar, möwsümiň täsirine sezewar bolmazdan, ýokary netijelilik we aňsat işlemek bilen islendik wagt gurlup bilner.

Esasy tehniki parametrler

Gözleg tizligi (mm / min) 300-3680 Elektrik üpjünçiligi (kw) 10
Maks yzarlaýyş güýji (KN) 20 Howa üpjünçiligi (m³ / min) 0.67
Merkeziň beýikligi (mm) 800 Howa basyşy (Mpa) 0.7
Jemi agramy (kg) 4000 Suw üpjünçiligi (m³ / sag) 0.5
Önümiň ini (mm) 800-1500 Önümiň galyňlygy (mm) 0.8-3

Ygtybarlylyk birinji orunda durýar we hyzmat durmuşdyr.Müşderiler üçin ajaýyp hilli we amatly baha önümlerini hödürlemek ukybymyza söz berýäris.Biz bilen siziň howpsuzlygyňyz kepillendirilýär.


  • Öňki:
  • Indiki: