20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

Qualityokary hilli plastik turbalary düzediji

Gysga düşündiriş:

Singleeke we goşa diwarly plastmassa gasynlanan turbalar, spiral turbalar, teleskopik turbalar we şekilli turbalar (tekiz turba, goşa sapak turbasy, ene turbasy we ş.m.) galyp we doly önümçilik liniýasy.Adaty önümlerden başga-da, müşderiniň talaplaryna ýa-da nusga turbalaryna laýyklykda önümçiligi sazlap bileris.

Ajaýyp önümiň hili we satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat bilen müşderileriň arasynda gowy abraý gazandyk.Diňe bu däl, önümlerimiz Müsüre, Saud Arabystanyna, Türkiýä we beýleki ýurtlara hem eksport edilýär, ýerli müşderiler hem gaty gowy abraý gazandylar.Islendik wagt täze we köne müşderileri görmäge hoş geldiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gasynlaýjylaryň önüm aýratynlyklary

1.Maşynyň ähli çarçuwasy güýçlendirilen U polat bilen kebşirlenýär;Esasy panel, maşyny has berkleşdirýän çoýun demirden ýasalýar.

2.Galyndy bloklary, galyndy bloklarynyň arasynda has berk gabat gelýän GEAR tarapyndan öňe sürülýär.

3. Has çydamly galyndy bloklary we galyndy zynjyrlary.

4.Eger bir ýa-da iki galyndy blok zaýalanan bolsa, zeper ýeten galyndy bloklaryny aýyryň we galyndy zynjyryny täzeden birikdiriň we işlemegi dowam etdiriň.Bu ulanyş çykdajylaryny ep-esli peseldýär.

5.Bir gasynlaýjy, satyn almany we çykdajylary azaldýan birnäçe galyndy zynjyrlaryna gabat gelip biler.

6. Turbany ýel bilen sowadýarlar, esasy paneli suw bilen sowadýarlar.Has gowy sowatmak täsiri we arzan bahasy ikisi hem bar.

7.Awtomatiki ýag çalmak, bir gezek bellemek bilen uzak möhletli üpjün edýär.

8. plöriteleşdirilen planetar reduktor ýygylygy öwürmek motory bilen has durnukly işlemegi üpjün edýär.

9.Awtomatiki ýalňyşlyk duýduryş enjamlary

Ekstruding maşynynyň konfigurasiýasy, müşderileriň dürli vakuum iýmitlendirijisi, awtomatiki turbalar we ş.m. ýaly dürli talaplaryna laýyklykda öndürilip bilner.

Galyp bölekleri

图片 3

Ekstruding ölýär

图片 4
图片 5

Ekstruderleriň önüm aýratynlyklary

1.30% design designörite işlenip düzülen nurbat baldagy 30% ýokary ekstruding netijeliligini üpjün edýär.

2. heyladyjy has ýokary ýylylyk netijeliligini we has berk iş ömrüni üpjün edýän guýma alýuminden ýasalýar.

3.Düwürdilen agzy, diwaryň galyňlygyny has deň we päsgelçiliksiz gurmak aňsatlaşdyrýan polatdan ýasalan bir bölekden ýasalýar.

4. highokary takyklyk temperatura datçigi has takyk temperatura gözegçiligini üpjün edýär.Her bölüm aýratyn gyzdyrylýar, bu bolsa materialyň hasam gyzmagyna sebäp bolýar we materialyň beýany has ýerliklidir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary