20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

EPE köpükli list / film önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

PE köpükli list / film, çyglylyga, yrgyldylara, ses subutnamasyna, ýyly saklamaga we gowy plastisit we ş.m. ýaly aýratynlyklara eýe bolan merjen pagta diýilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm elektronika paketinde, gündelik ulanylýan önümlerde, aýna, farfor, öý elektrik enjamlary, reňk, mebel, enjam, oýunjak we ş.m. giňden ulanylýar.

Häzirki wagtda önümlerimiz altmyşdan gowrak ýurda we Günorta-Gündogar Aziýa, Amerika, Afrika, Gündogar Europeewropa, Russiýa, Kanada we ş.m. ýaly dürli sebitlere eksport edildi. Hytaýda we thehli potensial müşderiler bilen giň aragatnaşyk gurmagy tüýs ýürekden umyt edýäris. dünýäniň galan bölegi.

Mundan başga-da, hünär önümçiligi we dolandyryş, hilimizi we gowşuryş wagtymyzy kepillendirmek üçin ösen önümçilik enjamlary bar, kompaniýamyz ak ýürekli, ýokary hilli we ýokary netijelilik ýörelgesine eýerýär.Müşderileriň satyn alyş çykdajylaryny azaltmak, satyn alyş möhletini gysgaltmak, önümleriň hilini durnuklaşdyrmak, müşderileriň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak we ýeňiş gazanmak üçin kompaniýamyzyň elinden gelenini gaýgyrmajakdygyny kepillendirýäris.

Önümçilik ýörelgesi

EPE emele gelen list / film önümçilik liniýasy EPE merjen pagta listini we profilini öndürmek üçin ulanylýar.Eredilen LDPE butan gazy, tal poroşok, gysylmagyna garşy serişde we beýleki goşundylar bilen garylýar we ekstruding enjamy bilen ekstrudirlenýär.Öldürilen kellede we dodaklarda we list ölçeginde ekstrudirlenen LDPE garyndy köpükleri, soňra kesiji maşyna we kollektora iberilýän şekil emele getiriji enjam bilen kesgitlenýär.

Iş ýörelgesi

Formula garyşyk → atylylyk we ekstruding → Köpükleýji serişdäni goşuň → Garyşdyryň we plastifikasiýa → Ekstruding → Sowuklama we şekil emele getirmek → Kesmek → Gözlemek → Tekiz ýaýmak → Coiling

Önümçilik liniýasynyň aýratynlyklary

Önümçilik liniýamyz gurluş, ylmy dizaýn, aňsat işlemek, temperaturany awtomatiki saklamak, ygtybarly we energiýa tygşytlamak, ygtybarly işlemek we ýokary üznüksiz önümçilik kuwwaty ýaly aýratynlyklara eýedir.

Tehniki parametrler

Model JD-FPM90 JD-FPM105 JD-FPM120 JD-FPM150
Ekstruder φ90 / 55 φ105 / 55 20120/55 50150/55
Buraw aýlanyş tizligi (r / min) 5-45 5-50 5-45 5-45
Köpük gatnaşygy 20-40 20-40 20-40 20-40
Önümiň ini (mm) 900-1100 1100-1300 1200-1800 1600-2000
Önümiň galyňlygy (mm) 0.5-0.3 0.5-4.0 0.8-5.0 1-12.0
Sowuklama usuly Howa 、 Suw Howa 、 Suw Howa 、 Suw Howa 、 Suw
Maşynyň umumy güýji (kw) 60 90 110 150
Fiziki ölçegler (mm) 22000 * 2300 * 2200 23000 * 2300 * 2200 25000 * 2300 * 2200 30000 * 2300 * 2200

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary